Trenere

U10

Magnus Dahlø
Tidligere freidigløper – Ny som trener, gjennomført trener 1 kurs 2015/2016.
Har torsdagstreningene samt en del helger fra januar-mars fortrinnsvis U10.
Får med seg Harald Nervik og Geir Fische som organisator og trenere.
U12

Carsten Cleve-Hansen
Tidligere FIS løper og elev ved Dønski Alpin.
Vært trener for Freidig i flere år, sist vinter for U16.
Har fortrinnsvis tirsdag og torsdagstreninger for U12 i samarbeid med U14/16 på tirsdager (SSL). Vil være relativ fast på samlingene for U12.
Har med Lars Halvorsen, Ronny Skarpnes mfl som hjelpetrenere.
U14/16

Niclas Rygh Kjelsi
Tidligere Freidigløper og FIS løper på Oppdal Alpin Elite.
Vært trener for Freidig i flere år, sist vinter for U14/16.
Har ansvaret for klubb- og kretssamlingene for U14/16. Gjennomfører trener 2 kurs alpint denne sesongen.